مکاتبات علمی

مکاتبات علمی

سرفصل های آموزشی :

 • ساختار، محتوا و سبک نامه
 • نامه نگاری الکترونیکی
 • فرمت نامه به یک استاد
 • فرمت نامه جهت فرصت مطالعاتی
 • فرمت نامه جهت کمک گرفتن از یک محقق یا استاد
 • مروری بر مکاتبات علمی
 • نامه های متفرقه
 • تمرین نامه نگاری
 • نامه به یک مرکز پژوهشی بین المللی از راه اینترنتی
 • نامه به یک مرکز پژوهشی برای درخواست کار
 • عبارات مرسوم در نامه های آکادمیک بین المللی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • نامه برای درخواست مقاله یا کتاب
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • نامه برای نوشتن یک فصل از یک کتاب
 • و…

مخاطبان :

تمامی دانشجویان ،اساتید وپژوهشگران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com