کتاب اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 665 بدون نظر

کتاب اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها)

نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، دکتر مرضیه موغلی

انتشارات: آکادمیک تهران و انجمن جغرافیایی ایران

سال انتشار: 1395

تلفن : 09382252774-07132320953

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات می توان گفت که همه پیشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است  و محققی در صحنه تولید و انتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی می باشد، در “کتاب اصول نگارش مقالات علمی” سعی شده است که به صورت کامل به مراحل مختلف نگارش مقالات علمی و پژوهشی پرداخته شود. سرفصل مطالب ارائه شده در کتاب به شرح زیر است:

فصل اول:  اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک (اهمیت نگارشات علمی،تقسیم بندی مقالات علمی،اشتباهات رایج در مقاله نویسی، مراحل نوشتن مقاله، مدیریت زمان در مقاله نویسی).

فصل دوم :علم سنجی و شاخص های آن ( انواع شاخص های کاربردی در مبحث علم سنجی ) .

فصل سوم : انتخاب مجله  (طبقه بندی مجلات از نظر روش‌های دسترسی، تقسیم بندی مجلات از لحاظ نحوه داوری، معرفی وبسایت‌های مختلف جهت جستجو و دسترسی به مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی،)

فصل چهارم : انواع روش‌های مختلف انتخاب موضوع (استفاده از تجارب شخص، ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در داخل و خارج از کشور، استفاده از کلیدواژه‌های مهم، و…)

فصل پنجم: معرفی و نحوه نگارش اجزای مختلف مقاله (عنوان، نویسندگان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، منابع و پیوست)/ فرم های داوری مقالات/ جملات کاربردی در نگارش اجزای مختلف یک مقاله).

فصل ششم: کتاب شیوه‌های مختلف استناد به سبک APA

فصل هفتم: تکنیک های آماری متداول در مقالات (روش‌های نمونه گیری، رگرسیون، همبستگی، ضرائب همبستگی، آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک، و….

فصل هشتم : اهمیت جداول و نمودارها درمقالات.

فصل نهم: معرفی انواع نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات .

فصل دهم: کنفرانس‌ها و نحوه شرکت در آنها

فصل یازدهم : مفهوم سرقت علمی-ادبی و اهميت آن( آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی-ادبی، چگونگي رخ دادن سرقت علمی-ادبی ، سایت‌های کاربردی در زمینه سرقت علمی-ادب).

فصل دوازدهم : انواع موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی

فصل سیزدهم: مکاتبات بین الملل

فصل چهاردهم: روش‌های مختلف ارسال مقالات به مجلاتبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com